Cytaty z książek
Nowo dodane cytaty

Bonum ex malo non fit.

Dobro nie rodzi się ze zła.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Non est potestas nisi a Deo.

Wszelka władza pochodzi od Boga.

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?

Cogito ergo sum.

Myślę, więc jestem.

Similis simili gaudet.

Podobny cieszy podobnym.

Vulnerant omnes, ultima necat.

Wszystkie ranią, ostatnia zabija.

Consuetudo est altera natura.

Przyzwyczajenie jest drugą naturą.

Verba volant, scripta manent.

Słowa ulatują, pismo pozostaje.

Scio me nihil scire.

Wiem, że nic nie wiem.

Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα.

Caritate benevolentiaque sublata omnis est e vita sublata iucunditas.

Jeśli usuwa się z życia miłość i życzliwość, to usuwa się się wszelką przyjemność.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Autorzy i portrety
Nowo dodani autorzy książek z portetami